Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Test sobre l’avortament

Test sobre l’avortament

Tant en joves com en adults el tema de l’avortament representa una qüestió delicada que sol abordar-se des de posicions molt polaritzades, fet que causa molta desinformació, precipitació i confusió. A la vegada és un tema rellevant dins de les vides de les persones que requereix d’un mínim de serenitat per tal d’ajudar a prendre la decisió més saludable.

Per això, des de l’experiència de GASS en assessorar a joves i analitzant l’evidència científica publicada, s’ha pres la iniciativa d’informar, mitjançant un qüestionari educatiu, d’alguns aspectes importants a tenir en compte abans de prendre la decisió d’interrompre un embaràs.

Per complementar la informació es recomana llegir el llibre “Mujeres Silenciadas” de la Dra. Theresa Burke i el Dr. David C. Reardon, ed. Sekotia.mujeres silenciadas

L'avortament és una tècnica quirúrgica que està carregada d'interessos moralistes i econòmics. Això dificulta la difusió d'informació científica i honesta. Aquest qüestionari vol aportar una visió el més científica possible per a ajudar a prendre decisions més saludables.

1. Normalment les dones que avorten ho fan lliurement?

2. Avortar incrementa el risc de suïcidi?

3. L'avortament pot produir depressió?

4. Després d'un avortament provocat s'incrementa la probabilitat de pèrdua del següent embaràs?

5. Es pot incrementar l'abús de drogues després d'un avortament?

6. És més segur avortar o donar a llum per la vida de la dona?

7. Avortar pot millorar la salut mental d'una dona?

8. Avortar deixa més tranquil·la a una dona?

9. Moltes dones avorten per por a danyar la relació si donen a llum, ja que la parella així ho deixa veure. Millora la relació un avortament?

10. És millor avortar que tenir un fill/a no desitjat?

11. És fàcil adonar-se que s'està patint conseqüències negatives a causa d'un avortament?

12. A les 23 setmanes de gestació, després de ser avortats quin % de nens neixen vius?


 

[fb_button]