Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Test de solitud

Test de solitud

La solitud significa estar sol o sola, però també pot ser un sentiment profund, malgrat s’estigui acompanyat. Des de l’experiència de GASS, s’ha comprovat repetidament que aquest sentiment és viscut en persones que presenten consums d’alcohol, altres drogues i comportaments de risc. També, per això, es considera un factor de risc per realitzar aquests comportaments.

En realitat s’observa que és quelcom que es retroalimenta, per exemple el consum porta a la solitud i la solitud pot portar al consum amb certa facilitat.

Valorar el sentiment de solitud pot fer prendre consciència de la pròpia situació i demanar ajuda o que s’activin mecanismes psicològics de compensació.

Per això, es facilita el següent test, per tal d’autoobservar-se en aquest sentit.

LA ULS és l'escala més estesa en la valoració de la solitud, entesa com una experiència desagradable que es produeix quan la xarxa social d'una persona és deficient de forma significativa en qualitat o quantitat, i això és associat amb sentiments negatius.

 7%

Question 1 of 14

1. Nom o pseudònim:

Question 1 of 14

Question 2 of 14

2. Edat:

Question 2 of 14

Question 3 of 14

3. Sexe:

Question 3 of 14

Question 4 of 14

4. A quina província on viu?

Question 4 of 14

Question 5 of 14

5. ¿Cuán a menudo se siente triste haciendo tantas cosas solo/a?

Question 5 of 14

Question 6 of 14

6. ¿Cuán a menudo siente que no tiene a nadie con quien hablar?

Question 6 of 14

Question 7 of 14

7. ¿Cuán a menudo siente que no puede estar tan solo/a?

Question 7 of 14

Question 8 of 14

8. ¿Cuán a menudo se siente como si nadie le entendiera realmente?

Question 8 of 14

Question 9 of 14

9. ¿Cuán a menudo se encuentra esperando a que otros le llamen o escriban?

Question 9 of 14

Question 10 of 14

10. ¿Cuán a menudo se siente completamente solo/a?

Question 10 of 14

Question 11 of 14

11. ¿Cuán a menudo se siente que es incapaz de conectar o de comunicarse con los que le rodean?

Question 11 of 14

Question 12 of 14

12. ¿Cuán a menudo se siente desesperadamente necesitado/a de compañía?

Question 12 of 14

Question 13 of 14

13. ¿Cuán a menudo encuentra que es difícil para usted hacer amigos/as?

Question 13 of 14

Question 14 of 14

14. ¿Cuán a menudo se siente ignorado/a y excluido/a por los demás?

Question 14 of 14


 

[fb_button]