Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Test sobre consum de cànnabis

Test sobre consum de cànnabis

El test determina -de forma científica- si el consum de cànnabis és problemàtic o no. Es tracta d’un test pujat al facebook.

Si es responen les 4 preguntes es rebrà el resultat al compte de correu de facebook, per si hi hagués algun tipus de consulta o comentari a fer del mateix.


 13%

Question 1 of 8

1. Nom o pseudònim:

Question 1 of 8

Question 2 of 8

2. Edat:

Question 2 of 8

Question 3 of 8

3. Sexe:

Question 3 of 8

Question 4 of 8

4. A quina província on viu?

Question 4 of 8

Question 5 of 8

5. Has fumado cannabis antes del mediodía?

Question 5 of 8

Question 6 of 8

6. Has fumado cannabis estando solo/a?

Question 6 of 8

Question 7 of 8

7. Has tenido problemas de memoria al fumar cannabis?

Question 7 of 8

Question 8 of 8

8. Te han dicho los amigos o familiares que deberías reducir el consumo de cannabis?

Question 8 of 8


 

 

[fb_button]