Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Plans de prevenció

Plans de prevenció

GASS ha treballat en diversos plans de prevenció des de la seva constitució, a l’any 1998. El plans gestionats per GASS tenen algunes característiques comunes, una que els identifica és que es dissenyen amb un nom que representa quelcom propi de la zona i un sots títol que ve a ser, normalment: “Pla de prevenció dels consums problemàtics de drogues i d’altres comportaments de risc”. Ja que s’enten que poden haver-hi consums no problemàtics, per exemple d’alcohol o d’altres drogues i que, a més, també s’enten que poden haver-hi altres comportaments de risc de caràcter addictiu, però que no tinguin a veure amb les drogues, per exemple l’addicció al joc o ludopatia.

Tritópetit            logoElTuróp

Alguns han esdevingut projectes finalment assolits pels municipis o grups de municipis conveniats, com El Tritó del Baix Montseny, el Dolium de Cerdanyola del Vallés,  El Turó de Castellbisbal o l’Heura de Sant Cugat del Vallés. D’altres es manté el servei des de GASS, com ara El Cabalbaix del Baix Llobregat Nort i Les Roques de l’Aigua de Santa Coloma de Farners.

doliumpetit            logo les roques de l'aigua petit

Els plans de prevenció impliquen l’assignació d’un/a preventòleg/a de GASS, durant unes hores a la setmana per a articular les diferents tasques i estratègies preventives, en diferents àmbits, grups d’edat i d’altres factors específics. Però el més important és que el/la preventòleg/oga vetlla per mantenir una filosofia de fons en un tema que està molt condicionats per mites, prejudicis, modes, intrusismes i reaccions ecomocionals més que per evidències científiques o simple sentit comú.

Una dada interessant és que tots els plans co-generats per GASS continuen actius a l’actualitat.

En tots els plans que ha gestionat GASS ha hagut finançament, no només de l’Ajuntament interessat, sinó de les diputacions (Barcelona i Girona) i de la Generalitat de Catalunya.

[fb_button]