El camí de Xiva. Curs online sobre cànnabis i salut

El camí de Xiva. Curs online sobre cànnabis i salut

Del cert, l’ús del cànnabis genera dubtes raonables envers el seu impacte en la salut, sobretot en les persones joves. Fins i tot en els països en els quals s’ha legalitzat hi ha límits del consum. Per exemple, si la persona és menor d’edat no està permès que prengui o si és major d’edat no pot conduir sota els seus efectes.

Ara bé, tenir cura d’un/a mateix/a no sempre és possible, ja que hi ha moltes variables que hi juguen: com l’addicció, un context favorable i/o banalitzador del consum, mites sobre el seu ús, informacions errònies, etc. Aquest curs en línia pretén donar respostes a aquestes qüestions i que serveixi per a posar les idees en un lloc més saludable.

 Gènesis del curs

Des de la praxis dels serveis d’atenció i suport a usuaris de drogues i les seves famílies, on GASS té una experiència de 20 anys, es va perfilar la necessitat de disposar d’una eina que ajudés, d’una forma estructurada i holística, a aprofundir en la relació polièdrica que el jove pot tenir amb la marihuana.

Aquest curs va ser dissenyat per l’associació GASS durant l’any 2019 i va ser testat amb professionals i joves l’any 2020. Tot amb finançament de la Direcció General de Joventut, del Departament de Treball Afers Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Cal dir que GASS ha col·laborat assíduament amb les institucions que es dediquen a la prevenció de drogues del país.

Concretament per a què pot ser útil?

Problemes derivats del consum en centres educatius. Per exemple, quan s’expulsa a un/a jove pot aprofitar el temps fent aquest curs específic sobre el comportament que ha generat l’expulsió.

Conflictes familiars respecte al consum. Sovint les famílies no saben què proposar als fills/es consumidors/es per assegurar-se l’accés a una informació útil. Així doncs,  aquest curs pot ser una resposta educativa que serveixi per a qüestionar-se i ajudar a estimular l’inici d’un procés de canvi.

Com a recurs complementari als programes ASA (alternativa a la sanció administrativa[1]). Fer aquest curs pot ajudar a complir els objectius de l’ASA.

– Finalment, com que hi ha municipis que no disposen de preventòlegs, o aquests tenen el temps limitat, o els joves no tenen horaris compatibles amb els mateixos, o simplement es vol que realitzin un treball complementari, GASS proposa realitzar un curs de 12 blocs online sobre la temàtica.

Característiques del curs

  • El curs utilitza programació Moodle, és a dir, l’entorn virtual educatiu que utilitzen les universitats i els centres educatius. Així és un recurs fàcil i intuïtiu que a més ajuda a aprendre a formar-se en línia.
  • El jove pot adaptar els seus horaris al curs, adaptant-se a les seves necessitats.
  • És accessible amb tecnologia mòbil i amb una connexió d’Internet.
  • El servidor protegeix les dades introduïdes amb tecnologia SSL (Secure Sockets Layer, “https://”).
  • Hi ha contacte amb un preventòleg de GASS que tutoritza el curs.
  • El curs és dinàmic i es retroalimenta dels coneixements preventius sobre l’ús de cànnabis i es va afinant amb la interacció dels joves participants del curs.

Accés al curs

Institucional: es pot realitzar una proposta des d’una institució, com l’ajuntament o centres educatius, per disposar d’unes determinades places anuals per a la població mitjançant un contracte o conveni amb GASS.

Famílies: també es pot sol·licitar directament a GASS des de les famílies que vulguin que el fill o la filla realitzi el curs.

Formulari de contacte

    [1] L’ASA és una eina proposada per la Llei de Seguretat Ciutadana, per tal de que els menors d’edat denunciats per un delicte contra la salut pública puguin realitzar un treball educatiu  en lloc d’haver d’abonar la sanció per part dels pares. Per a realitzar aquest programa cal que l’Ajuntament on s’ha denunciat al jove i la Conselleria d’Interior tinguin signat un conveni que habiliti l’ASA.