Serveis

Serveis

GASS estableix serveis de suport, assessorament i formació, per a persones que volen abordar dificultats psicològiques, socials i educatives, ja siguin pròpies, com de familiars o pacients. Per això, es realitzen diferents accions aprofitant les noves tecnologies, combinant-les amb la possibilitat de fer trobades presencials:

  • Servei IRC: prevenció a joves de 14 a 28 anys online a on hi ha un preventòleg de 18 a 21h de dilluns a divendres.
  • Servei ENFOCS: servei d’anàlisi objectiu i científic de diferents facetes de les persones a nivell psicològic, educatiu i social.
  • Exposicions: s’oferten tres exposicions itinerants sobre el tabac, la coca i el cànnabis. Les exposicions combinen l’art, la ciència i l’espiritualitat.
  • Plans de prevenció: s’oferta la creació i/o gestió de plans municipals o supramunicipals de prevenció dels consums problemàtics de drogues i altres comportaments de risc.