Petició a l’Agència Espanyola del Medicament i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per establir d’urgència un programa de dispensació d’heroïna davant la crisi del Covid19

    Home / Sin categoría / Petició a l’Agència Espanyola del Medicament i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per establir d’urgència un programa de dispensació d’heroïna davant la crisi del Covid19

Petició a l’Agència Espanyola del Medicament i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per establir d’urgència un programa de dispensació d’heroïna davant la crisi del Covid19

0

La població que usa drogues en situació d’exclusió de Catalunya està patint severament la situació de confinament pel Covid 19 pels següents motius:
– Increment del preu de i reducció de la qualitat de les substàncies;
– Impossibilitat d’aconseguir recursos econòmics per pagar-se les dosis
– Augment del risc de patir sobredosi

A aquests motius s’ha d’afegir que històricament és una població socialment i sanitàriament vulnerable.

No hi ha precedent al moment actual, per això es necessiten decisions àgils i ràpides que minimitzin el patiment.

Els programes de prescripció d’heroïna han demostrat ser una resposta compasiva i eficaç a aquells països en els que s’han implementat: Espanya, Suïssa, Anglaterra i Canadà, entre d’altres.

Per això, col·lectius de persones que usen drogues, entitats i professionals de l’atenció a les drogodependències, especialment dels programes de reducció de danys i riscos, demanem:

L’establiment per via d’urgència de programes de dispensació d’heroïna en els seus diferents formats (orals, inhalats i injectables), així com investigar les possibilitats de subministrament segur d’altres substàncies que pal·lin el patiment d’aquesta comunitat. Signar la petició.