Paste your Google Webmaster Tools verification code here

El camí de Xiva

El camí de Xiva

95e39/huch/1887/3

 La vida és un viatge, no un destí (Gandhi))

El Camí de Xiva és una exposició que vol transmetre un esperit crític envers la forma de fer de les persones i de la societat, per així ajudar a millorar una postura saludable en quan a com es posicionen les persones davant la ganja o cànnabis.

Les dades que arriben a GASS indiquen que ha hagut una normalització i banalització del seu consum, causant quelcom que costa d’acceptar als consumidors: el gran potencial addictiu de la planta i les seves conseqüències negatives per a la persona. Encara que el gran argument que s’utilitza és el seu potencial terapèutic, però també és clar que qualsevol substància terapèutica, si no s’utilitza correctament, causarà un mal.

L’intent d’erradicació i de prohibició ha fracasat i és una política que ha beneficiat al narcotràfic principalment, que, en el fons, equival a beneficiar l’expansió del seu consum. Per això, la postura més honesta de la societat és acceptant la coexistència amb el cànnabis, simplement ensenyar algunes problemàtiques que genera i algunes coordenades per reduïr danys i riscos.

Des d’aquesta exposició s’enfoca la qüestió des d’una vessant més existencialista, entenent que el buit existencial és un dels impulsors de l’ús problemàtic de drogues en la nostra societat.

L’exposició es nodreix d’una investigació i d’una experiència de camp viscuda, mitjançant una expedició de GASS a l’Himalaia a l’estiu de l’any 2006. Es va arribar a les zones de cultiu i vam poder intercanviar impressions amb comunitats indígenes.

L’exposició està dissenyada per a tots els públics, però en especial per a l’alumnat de segon cicle d’ESO.

[fb_button]