Projecte i històric de l’IRC

Projecte i històric de l’IRC

Un dels primers projectes que GASS posà en marxa fou el Internet Relay Chat, un programa pioner en la incorporació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la salut, per a la prevenció de drogodependències i altres comportaments de risc.

L’IRC funciona ininterrumpudament des de 1999 i esdevé un servei de promoció de la salut adreçat als joves que usa com a canal de comunicació els xats: canals de conversa en temps real.

Ofereix informació i assessorament en temes com la prevenció al consum de drogues i la sexualitat (prevenció d’embarassos no desitjats i prevenció al contagi de vih-sida i altres riscs associats).

El servei IRC es una proposta metodològica ha integrat diferents administracions públiques, encara que ara mateix el lideren conjuntament l’Agència de Salut Pública del Departamet de Salut de la Generalitat de Catalunya amb l’associació GASS.

Des servei IRC i dels milers d’assessoraments que s’han realitzat va donar peu a dissenyar el servei ENFOCS.

L’IRC actúa principalment a la plataforma Facebook i al Xat de GASS, de dilluns a divendres, atès per un tècnic en prevenció de drogodependències i riscs associats.

Si voleu contactar directament es pot realitzar clicant en el següent enllaç:

logotutnet

Pot consultar un document de resum de l’activat de l’IRC des de l’any 1999 fins a l’any 2010, el qual va ser presentat a la Jornada del Departament de Salut sobre el paper de les Xarxes Socials en Prevenció (2010):

01 IRC

[fb_button]