Paste your Google Webmaster Tools verification code here

IRC

IRC

El servei IRC connecta online i de forma confidencial amb un/a tècnic/a de GASS per a fer consultes sobre consums problemàtics de drogues i altres comportaments de risc en temps real. Es poden reservar hores per a fer entrevistes personalitzades online sol·licitant-ho a l’email tutnet@gass.cat o mintjançant facebook.

 I es pot accedir des de les següents plataformes que podeu clickar:

facebookgass

Es tracta de la xarxa social facebook. El/la tècnic/a en prevenció pren el nom de Tutnet GASS. Hi ha informació, es pot xatejar, però té un nivell d’anonimat baix.

ircgass

Es tracta d’un canal de xat a la web de GASS. Es pot xatejar de forma completament anònima ja que només es demana un nick.

skypegass

Es tracta d’un software que permet comunicació de veu, xat i vídeo. La imatge i el so poden aportar un nivell més alt de confiança en algunes persones. El nom d’usuari és tutnet.gass.

Amb el suport de:

idbc