Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Formació ENFOCS

    Home / Sin categoría / Formació ENFOCS

Formació ENFOCS

0

Benvolguda Comunitat de tècniques i tècnics de joventut,

El proper 3 de desembre de 2018 des de les 10 h. del matí fins a les 11:30 h., a la sala Polivalent de la Biblioteca Joan Vinyoli,  es farà una petita formació per qui vulgui obtenir gratuïtament una llicència d’utilització de la web ENFOCS durant 3 anys. Es tracta d’una eina que ajuda a analitzar diferents aspectes de la persona a nivell educatiu, social i de salut. La formació i la llicència són gratuïtes degut al suport de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

La web ofereix tests científics en els que ja es tan programats els criteris de puntuació. Així, només responent a les preguntes ja es pot obtenir un resultat i un informe si es desitja. Els tests són com un termòmetre de diferents temàtiques per obtindre una visió més objectiva del que es vol clarificar. Cal dir que els resultats no són quelcom definitiu. Degut a que per treure conclusions sòlides faria falta una exploració més exhaustiva per part d’un/a terapeuta. Tanmateix és una aproximació que pot ser útil per donar passos en la direcció adequada.

Qui vulgui accedir a aquesta eina només ha de sol·licitar-ho al correu electrònic suport@enfocs.net, fer la formació i signar un compromís de bones pràctiques que es farà arribar. Per la sol·licitud, necessitem:

    Atentament,


    Eduard Casas i Bertet

    President de GASS