Filosofia

Filosofia

GASS és una associació que vetlla per a recuperar, amb llibertat, tot allò que ha estat útil i important per la cura de la salut i del medi a través de la ciència, l’art i l’espiritualitat humana. Sempre des de l’optimisme, la confiança i l’esperança.

La salut l’entenem com un benestar biològic, psicològic, social i espiritual, encara que també s’entén la malaltia com a una oportunitat de canvi i evolució personal, familiar i col·lectiva.

Tradicionalment GASS ha treballat l’àmbit dels consums problemàtics de drogues i altres comportaments de risc, però hi ha temes paral·lels que tenen una mateixa arrel causal i que també s’han treballat des de l’entitat, com els abusos sexuals, la violència, el bulling i, en definitiva, tota relació abusiva.

Un valor important de la promoció de la salut és subratllar la importància del retorn a la natura, terapèutica per excel·lència, ja que la societat s’ha allunyat d’ella, fet que comporta moltes carències en temes com la salut, el respecte al medi ambient, a la família i a la comunitat en totes les seves dimensions.

La relació entre la humanitat i el seu medi ha in-volucionat al moment de crisis en que vivim: econòmica, valors, etc., que evidencia la necessitat de recuperar noves guies que ajudin a reenfocar el destí comú.

Volem transmetre un missatge integral i ecològic en tot allò que realitzem, procurant inspirar-nos en les diferents tradicions del món, sobretot en les que han arribat a un gran equilibri amb la natura omplint profunds pous de saviesa col·lectiva.

“Per a que respectin la Terra, expliqueu-los que la Terra conté les ànimes dels nostres avantpassats. Ensenyeu als vostres fills el que nosaltres vam ensenyar als nostres: que la Terra és la nostra mare.”

Gran Cap Seattle, missatge al President dels Estats Units d’Amèrica l’any 1855.

[fb_button]