Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Jornades de diàlegs entre medicines

Jornades de diàlegs entre medicines

 

Algunes jornades organitzades des de GASS amb el centre Takiwasi o el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya han estat novedoses en els seus continguts. En el següent enllaç podeu trobar informació sobre elles http://www.dialegsmedicines.org/