GASS

Grup Associat pels Serveis de la Salut

Boletín de prensa del retiro internacional indígena cristiano para defender el medio ambiente, la salud, el bien común y la espiritualidad indígena cristiana. El encuentro tuvo lugar en Santa Eulalia, Huarochiri, Lima, Perú. (28/06/15)

El Dr. Antoni Gual, cap de la unitat d’Alcohologia de l’Hospital de Sant Pau, començava una xerrada sobre alcohol i joves a Palafrugell (03/04/14), amb el[…]

L’enquesta ESTUDES sobre consums de drogues en estudiants, és la més important de l’estat espanyol. Depèn del Plan Nacional sobre Drogas, del Ministerio del Interior.[…]

Petició de signatures sobre Violència de gènere, pisos d’acollida i mascotes per a que l’alcalde de Barcelona canvii la normativa per a permetre que les dones i els seus fills puguin tenir les seves mascotes als pisos d’acollida.

Les transmito el mensaje de nuestro amigo Santiago Manuin, líder Awajun, que arriesgó su vida para defender su pueblo del abuso del Estado (gobierno de Alan García – 2009). Acaba de recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos. Ahora padece de diabetes que le afecta gravemente. Es un hombre excepcional, amigo cercano de Takiwasi donde residó varios meses unos años atrás, un ejemplo de sabiduría y tenacidad. Saludos fraternos, Jacques Mabit.

L’estat policial s’assimila als centres educatius en una delirant deriva. Equips directius i AMPAS demanen ajuda a les forces de seguretat per parlar de salut i convivència. Tota una amenaça pel futur.

Translate »